تولید

با توجه به اهداف و رویکرد سازمان مردم نهاد نگار سبز زنده رود در زمینه تولید محصولات فرهنگی خصوصا در حوزه هنرهای نمایشی از اولویت های این مرکز محسوب شده و در با تشکیل کمیته های تخصصی واحد های حرفه ای تولید در بخشهای:

-تولید تئاتر(صحنه ای،خیابانی،پانتومیم،و..

- تولید فیلم(نماهنگ،مستند و...

در تلاش است با بهره گیری از تمام ظرفیتهای خود در جهت استفاده از بیان تاثیر گزار هنر نمایش در جهت ارتقاء فرهنگی جامعه قدمی بردارد و تاکنون با لطف ایزد منان و همچنین همکاری اعضاء و کارشناسان عضو مجموعه در این بخشها فعالیتهایی صورت پذیرفته است .